Pokličite nas 041 993 197
Pišite nam info@pinokio.si

Splošne določbe

Organizator nagradne igre je Pinokio.si, PLAMEN SKUPINA, dimnikarske storitve, d.o.o., Pongrac 167A, 3302 Griže, Slovenija (v nadaljevanju organizator ali Pinokio).

Če nagradna igra poteka na Facebook strani, nagradna igra ni v nobeni povezavi z družabnim omrežjem Facebook (v nadaljevanju Facebook) in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani Facebooka. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec ni Facebook, ampak organizator. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator – in ne Facebook. Facebook ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.

Lokacija nagradnih iger

Pogoji veljajo za nagradne igre, ki so organizirane na spletni strani www.pinokio.si ali Facebook profilu Igrače Pinokio.

Namen nagradnih iger

Namen nagradnih iger je promocija znamke Pinokio.si in ostalih ponudnikov.

Trajanje nagradnih iger

Nagradna igra poteka od trenutka, ko je bila objava objavljena in do datuma, kateri je v opisu nagradne igre tudi napisan.

Sodelovanje v nagradni igri

V nagradnih igrah, ki jih organizira Pinokio, lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji. Vse osebe, ki so neposredno povezane z nagradno igro, v njej ne morejo sodelovati. Pogoj za pridobitev nagrade je, da se sodelujoči strinja s pogoji nagradne igre. Pogoje vam lahko organizator posreduje tudi v pisni obliki. Za sodelovanje v nagradni igri, sta potrebna ime in priimek sodelujočega (ali račun na Facebook-u, ki vsebuje ime in priimek). Organizator kot upravljalec nagradne igre, upravlja zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1). Za sodelovanje v nagradni igri, je potrebno storiti korake, ki so zapisani v opisu nagradne igre. Če sodelujoči vseh korakov ne izpolni, potem se avtomatično izključi iz žrebanja za nagrado.

Objava nagrajenca/ov

Med vsemi sodelujočimi po poteku nagradne igre, organizator izžreba nagrajenca. Organizator nagrajenca napiše v komentar pod objavo najkasneje v roku 24 od končanja nagradne igre, kjer je nagradna igra potekala. Nagrajenec se mora za prevzem nagrade sam javiti organizatorju. V kolikor poteka nagradna igra na spletni strani www.pinokio.si, potem je nagrajenec objavljen tudi tukaj. Nagrajenec ima 30 dni časa, da nagrado tudi prevzame. Nagrada se pošlje po pošti ali pa jo prevzame nagrajenec osebno po dogovoru z organizatorjem.

Nagrade

Nagrade so navedene v vsaki objavi nagradne igre. Denarno izplačilo ali menjava blaga nista mogoča.

Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • (Ne)delovanje družbenega omrežja Facebook,
  • (Ne)delovanje družbenega omrežja Instagram,
  • Nedelovanja spletnih storitev, ki je posledica izpada pogodbenih partnerjev ali drugih tehničnih motenj.
  • Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočem nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.
  • Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.
  • Organizator ne prevzema nobene odgovornosti, ki bi jo sodelujoči prejel zaradi nagradne igre.
  • Sodelujoči lahko kadarkoli odstopi od sodelovanja v nagradni igri in zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov. Zahtevo pošlje na e-mail račun: info@pinokio.si
  • Sodelovanje za pravne osebe
  • Organizator organizira nagradne igre tudi v sodelovanju z ostalimi podjetji. Pri objavi nagradne igre je jasno navedeno v sodelovanju s kom se nagradna igra organizira. Z željo po sodelovanju smo vam na voljo na info@pinokio.si.

Končne določbe

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani www.pinokio.si. Pravila nagradne igre so tudi vedno javno objavljena pri objavi nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Vse spremebe so tudi objavljene. Nagrade so predmet obdavčitve po določilih Zakona o dohodnini. Akontacijo dohodnine poravna organizator nagradne igre. (odvisno od vrednosti, do 42€ niso predmet obdavčitve).

Datum objave pravil

Pravila za nagradne igre veljajo od dne 20.9.2020 dalje.